Medisch en Verzorging blog

Relatietherapie

Zit uw relatie muurvast en kom je er samen niet uit? Wacht dan niet te lang en zoek contact met relatietherapie in Rotterdam. Te lang wachten kan funest zijn. Juist daarom is het erkennen van het feit dat er problemen zijn belangrijk. Het is een eerste aanzet naar een weer gezonde relatie. Geschoolde therapeuten kunnen u helpen om samen te werken aan het verbeteren van de relatie. Wacht je te lang dan groeit u heel snel uit elkaar wat betreft emotie, wat betreft intimiteit en wat betreft de communicatie.

Hoe langer u wacht, hoe kleiner de kans op herstel van de relatie


Bovendien is het een feit dat hoe langer u wacht, hoe hoger de spanning op zal lopen. En dat niet alleen voor u en uw partner, maar ook voor uw kinderen. Hoe eerder u erkent dat er sprake is van een serieus probleem, hoe beter. Vaak bent u dan nog on speaking terms en dat maakt dat de kans op herstel van de relatie veel groter is. Soms kunnen relatief kleine veranderingen al een wereld van verschil maken. Ingewikkeld hoeft het helemaal niet te zijn.

Op basis van het intakegesprek wordt een analyse gemaakt

Relatietherapie in Rotterdam is iets dat stapsgewijs uitgevoerd wordt. Nadat u erkent dat er problemen binnen de relatie zijn, kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek. Dat gesprek zal aangewend worden door de relatietherapeut om een grondige analyse te maken van de problemen die er zijn. Gevoelens en pijnpunten worden in kaart gebracht en aan de hand van de analyse zal de therapeut van Relatietherapie Rotterdam een plan van aanpak maken en samen met u proberen iets aan de ontstane situatie te doen. Uiteraard is het uiteindelijke doel om samen weer gelukkig te worden. Het intakegesprek neemt overigens vaak nogal wat tijd in beslag. Voor de sessies die volgen wordt vaak anderhalf uur uitgetrokken. Wat betreft de locatie is de therapeut in Rotterdam flexibel.

Slechte communicatie en het verdwijnen van intimiteit


In de meeste gevallen is een gebrekkige communicatie of helemaal geen (normale) communicatie meer er de oorzaak van dat mensen uit elkaar groeien. De communicatie is er een van ‘altijd’ en ‘nooit’ en afdwalen van het onderwerp. Alles wordt er al in een ogenschijnlijk eenvoudig gesprek bijgesleept, gedachten worden gelezen en ingevuld en er worden vaak alleen nog maar verwijten gemaakt. Ook worden er onderling vaak de nodige beledigingen uitgewisseld. Wat verder vaak voorkomt is dat mensen het gevoel hebben zichzelf niet te kunnen zijn in de relatie. Het niet kunnen uiten van gevoelens is vaak ook een oorzaak van een relatiebreuk. Er zijn zelfs mensen die zich eenzaam voelen binnen de relatie en de intimiteit verdwijnt ook vaak langzaam maar zeker uit de relatie. Bovendien brengen partners vaak nog zelden samen tijd door.

Geen wondermiddel


Relatietherapie is geen wondermiddel. Het heeft alleen kans van slagen als beide partijen bereidwillig zijn en er echt voor willen gaan. Ook te lang wachten bij het inroepen van hulp kan een verbetering nadrukkelijk in de weg staan. U kunt zelf overigens ook al aan uw relatie werken. Is er sprake van ruzie – vaak over geld, familie, het huishouden en familie- los die dan samen op. Toon interesse in elkaar en heb vooral respect. Blijf bovendien communiceren met elkaar, wees afhankelijk en besef wat de ander belangrijk vindt. Weet bovendien dat een ruzie op zijn tijd niet verkeerd is, mits je het conflict maar samen weer oplost. Houd bovendien gemeenschappelijke waarden en zorg dat je samen blijft kijken naar de toekomst.

Reacties zijn gesloten.