Medisch en Verzorging blog

Hoe werkt een gratis gehoortest?

Slecht horen kan vervelende situaties met zich meebrengen niet alleen voor jezelf, maar ook voor je huisgenoten, vrienden en kennissen. Het is bijzonder vervelend als de tv steeds maar harder moet worden gezet of dat er bij een gesprek meerdere malen de vraag herhaalt moet worden. Zelf kun je denken dat het allemaal wel meevalt, maar daar zullen de mensen uit je nabije omgeving anders over kunnen denken. Het is ook vermoeiend voor je als je niet kunt volgen met dat wat er om je heen gebeurt. Door een slecht gehoor kan het ook voorkomen dat je een auto niet hoort aankomen. Dat kan gevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk dat als je merkt, of je naasten zeggen tegen je, dat je doof aan het worden bent je je laat onderzoeken bij een audicien. Je kunt als je het aanvraagt een gratis gehoortest krijgen die uit een reeks van testen bestaat. Een gratis gehoortest zal ongeveer een uur in beslag nemen.

Tijdstip om het gehoor te testen
Je moet er rekening mee houden dat het gehoor begint af te nemen vanaf ongeveer een leeftijd van 30 jaar. Je gehoorverlies kan verergeren als het wordt genegeerd. Wanneer je last hebt van oorsuizingen of oorpijn en het gaat niet over, ga dan advies inwinnen bij de huisarts. Hij zal je waarschijnlijk doorsturen om je oren te laten nakijken. Het oorsuizen of oorpijn kan tijdelijk zijn, maar soms ook permanent.

Het bepalen van een gehoortest
Bij de eerste afspraak voor een gehoortest zal alles in het teken staan van een uitgebreide analyse. Er wordt gekeken wat je huidige gewoonten zijn en of die in relatie staan met je gehoor. De audioloog zal willen weten wat je gezondheid en levensstijl is. Het doel van dergelijk vragen is om na te gaan waardoor het gehoorverlies wordt veroorzaakt zoals: door ziekte, hobby’s, beroep en/of leeftijd. De audioloog zal je gehoorgang nagaan en kijken of er niet te veel oorsmeer of een oorinfectie inzit. Wordt er een probleem ontdekt in je oor dan word je doorverwezen naar de KNO-arts. Wordt er geen probleem vastgesteld dan zal de audioloog de testen uitvoeren.

Het testen door de audioloog
Het horen van zachte geluiden wordt gemeten door verschillende tonen waarbij je moet aangeven wanneer je ze hoort. Deze test bepaalt het niveau van de versterking die je nodig hebt voor het gehoorapparaat.

Ook wordt de spraaktest gedaan in stilte en in ruis.

De geluidstolerantie heeft als doel om de instellingen van je hoortoestel beter aan te passen.

Er wordt in onderling overleg besloten welk hoortoestel je neemt. Je krijgt er alle informatie bij om te weten hoe je het moet gebruiken en hoe je het kunt schoonmaken.

Reacties zijn gesloten.